Advies op maat
Terugbelservice
Onze klanten geven ons een 9.8
Wat zijn de notariskosten bij aankoop van een woning?

Wat zijn de notariskosten bij aankoop van een woning?

Bij het kopen van een huis brengt de notaris een aantal kosten en facturen in rekening. Daartoe stelt de notaris de concept nota van afrekening op, die je kort voor de overdracht van de woning ontvangt. Laat je niet verrassen, want het kan een behoorlijke lijst zijn:

 • De koopsom van de aangekochte woning;
 • De overdrachtsbelasting volgens de meest recente wettelijke regels;
 • 10% van de koopsom wordt meestal binnen 6/8 weken na het tekenen van de koopakte gestort op de derdengeldenrekening van de notaris. Dit kan d.m.v. een bankgarantie of een waarborgsom (betaling uit eigen middelen). De borgsom wordt uiteindelijk in mindering gebracht op de totale koopsom;
 • Negatieve rente ; de notaris brengt deze in rekening over de reeds ontvangen gelden;
 • Kosten NHG; wanneer er is gekozen voor een hypotheek met NHG zorgt de notaris voor afdracht aan de NHG;
 • Wanneer er een bouwdepot is afgesproken wordt het benodigde bedrag gestort in dat depot;
 • Het honorarium van de notaris voor de levering van de woning, inclusief alle recherches;
 • Het honorarium van de notaris voor doorhaling (uitschrijving) van de hypotheek, te betalen door degene op wiens naam de hypotheek (nog) stond;
 • Verrekening van de onroerende zaak belasting, rioolrechten, waterschapslasten e.d. : De notaris verrekent deze tussen verkopers en kopers, waarbij kopers deze lasten gaan betalen vanaf de overdrachtsdatum;
 • Facturen van derden, voor zover nog niet voldaan, zoals aankoopmakelaar, taxateur, bemiddelaar, bouwkundige keurder;
 • Aanvullende diensten, zoals het opstellen van een samenlevingsovereenkomst.
 • overdrachtsbelasting vanaf 2021

Uiteindelijk wil je natuurlijk de béste notaris. Dat hoeft niet altijd de duurste te zijn. Er zijn geen vaste tarieven voor de werkzaamheden van een notaris. Daarom is het verstandig om bij meerdere notarissen een offerte op te vragen, want de kosten kunnen flink verschillen.

 

Vraag de notaris om duidelijk aan te geven welke werkzaamheden hij verricht tegen welke prijs. Gemiddeld lopen de tarieven uiteen van ongeveer € 500,- tot € 2000,-.Alleen de kosten in verband met de hypotheek zijn aftrekbaar.

 

Lees ook:

 

Wat doet een notaris voor je bij de aankoop van een woning?

 

Hoe kies je nu de juiste notaris bij aankoop van een woning?