Advies op maat
Terugbelservice
Onze klanten geven ons een 9.8
Hoe zit dat eigenlijk met de erfenis?

Zorg dat je je zaken goed geregeld hebt, ook voor na je overlijden!

Niet iedereen heeft een testament gemaakt. Wanneer je overlijdt zonder dat je de verdeling van je bezittingen hebt geregeld in een testament, dan geldt de wettelijke verdeling. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden voor de nabestaanden.

Vooral als je met iemand samenwoont zonder samenlevingscontract. Of als jullie een samengesteld gezin zijn. Dan is het belangrijk een aantal zaken goed te regelen!

 

De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis krijgt. Kinderen hebben recht op hun erfdeel, maar krijgen dat niet meteen. Ze hebben na het overlijden van één van hun ouders wel een vordering in geld op de andere ouder. Maar dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. De overgebleven ouder hoeft dit dus  normaalgesproken niet uit te betalen en kan vrijelijk beschikken over de erfenis.

Erflijn naaste familie

Als je geen echtgenoot of geregistreerde partner hebt en geen kinderen, dan gaat de erfenis naar naaste familieleden zoals (groot)ouders, broers en zussen. Zijn die er niet, dan worden ooms, tantes, neven en nichten erfgenaam.

 

Als je samenwoont zonder dat je iets hebt vastgelegd  in bijvoorbeeld een samenlevingscontract, erft jouw partner dus helemaal niets en bestaat de kans dat die behalve jou ook nog veel meer verliest ! Dit kun je voorkomen door bijvoorbeeld een testament te laten maken.

Samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen waarvan de partners hun wensen niet hebben vastgelegd, lopen ook een groot risico dat het mis gaat wanneer er geen testament is. Daar is de situatie vaak nog ingewikkelder, omdat de kinderen soms van de ene, soms van de andere en soms van allebei de partners zijn.

Erfbelasting

Bij een erfenis krijgen de erfgenamen ook met de belastingdienst te maken. Die heft in principe belasting over de erfenis.

 

In Nederland gelden wel bepaalde vrijstellingen voor erfgenamen. Voor echtgenoten of geregistreerde partners is die vrijstelling aanzienlijk:  in 2021 is het vrijgestelde bedrag € 671.910.

Is het totale vermogen dat je aan je partner achterlaat hoger dan dat bedrag? Dan is er, afhankelijk van het bedrag, 10% of 20% over het meerdere bedrag verschuldigd.

 

Maar voor (klein)kinderen is de vrijstelling met € 21.282 al een stuk lager en voor overige erfgenamen is dat slechts € 2.244.

 

Een overzicht van de vrijstellingen vind je hier.

 

De hoogte van de erfbelasting kun je hier berekenen.

Moet je een erfenis eigenlijk aanvaarden of niet?

Als erfgenaam erf je niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de overledene. Als je zeker weet dat er minder schulden zijn dan bezittingen, kun je de erfenis accepteren,  ‘zuiver aanvaarden’, zoals dat heet. Andersom is het vaak verstandiger om van de erfenis af te zien (‘verwerpen’).

 

Wat je altijd kunt doen, is zogenaamd beneficiair aanvaarden. Je accepteert de nalatenschap dan onder voorbehoud. Zodra er duidelijkheid is over de hoogte ervan, maak je een definitieve keuze. Als je voor deze vorm kiest, moet je wel een verklaring afleggen bij de rechtbank.

Meer hierover lees je op deze website.

Onterven; iemand uitsluiten van de erfenis - kan dat?

Soms wil je niet dat iemand van je erft wanneer je overlijdt. Dan kun je besluiten tot onterven. Dat betekent trouwens niet altijd dat ze helemaal niets krijgen. Eigen kinderen hebben altijd recht op hun zogenoemde ‘legitieme portie’. Die moet na het overlijden precies worden berekend, maar bedraagt vaak ongeveer de helft van wat ze volgens de wettelijke verdeling zouden krijgen. Meer hierover lees je bij de Rijksoverheid.

Regel je nalatenschap in je testament

In bijna alle gevallen is het verstandig om een testament te laten opmaken. Daarin kun je precies beschrijven wat je wilt dat er gebeurt met jouw nalatenschap. Voor een testament moet je bij je notaris zijn. Heb je die nog niet? Als Erkend Financieel Adviseur heb ik een breed netwerk van professionals en verwijs ik je graag door. Neem dus gerust even contact op om te horen wat ik voor je kan betekenen.